Toimintakyvyn sekä hyvän elämänlaadun tukeminen

Ikäihmisten kuntoutuksessa huomioidaan yksilön toimintakyvyn sekä hyvän elämänlaadun tukeminen. Ikääntymiseen liittyy mm. muistin heikkenemistä ja sen myötä toimintakyky alenee/heikkenee. Toimintakyvyn alenemista/heikkenemistä voidaan hidastaa monipuolisella ja aktiivisella kuntoutuksella sekä tukemalla kokonaisvaltaista hyvinvointia. Ennakoiva kuntoutus on perusteltua nivoa perusterveydenhuollon vastuulla olevaan muuhun hoitoon. Kuntoutamme myös muistisairaita. Tarkoituksena on löytää oikea-aikainen ja tarkoituksenmukainen kuntoutus ja apuvälineet, jotta kuntoutuja pystyy elämään mahdollisimman tasapainoista arkea.