Amputaatioiden jälkeinen kuntoutus

Tasapainoista arkea

Tarjoamme kuntoutusta amputaation jälkeiseen vaiheeseen heti erikoissairaanhoidon jälkeen tai myöhemmin nivottuna muuhun hoitoon. Tarkoituksena on löytää oikea-aikainen ja tarkoituksenmukainen kuntoutus ja apuvälineet, jotta kuntoutuja pystyy elämään mahdollisimman tasapainoista arkea. Kuntoutumisen tärkeänä osana on fysioterapia ja liikkumisen harjoittelu mahdollisimman pian amputaation jälkeen. Lisäksi hyödynnetään muita ammattiryhmiä kokonaisvaltaisen ja parhaimman lopputuloksen saavuttamiseen. Amputaatio tuo muutosta arkielämään kotona, joten olemmekin tarvittaessa mukana kodin muutostöiden kartoittamisessa – kotiin tarjottavaa kuntoutusta unohtamatta.

Kirurgisten ja ortopedisten toimenpiteiden jälkeinen kuntoutus

Kuntoutumaan heti erikoissairaanhoidon jälkeen

Meille voi tulla kuntoutumaan heti erikoissairaanhoidon jälkeen tai myöhemmin nivottuna muuhun hoitoon.  Meillä kuntoutetaan mm. seuraavien toimenpiteiden jälkeen:

  • polven tai lonkan tekonivelleikkaukset
  • yläraajan kirurgiset toimenpiteet
  • tapaturman jälkeinen kuntoutus (esim. raajojen murtumat)

Kivunhoito on tärkeä asia kuntoutumisen edistymisen kannalta ja tähän meillä kiinnitetään erityistä huomiota.

Neurologinen kuntoutus

Kuntoutumista tukevat monialaiset ammattilaiset

Tarjoamme neurologisten sairauksien kuntoutusta. Meille voi tulla kuntoutumaan heti erikoissairaanhoidon jälkeen tai myöhemmin nivottuna muuhun hoitoon. Moniammatillinen työtiimi tukee kuntoutumista yksilön yksilölliset tarpeet huomioiden. Meillä kuntoutetaan mm. aivoverenkiertohäiriön jälkitiloja, selkäydinvammaisia, MS-tautia ja Parkinsonin tautia sairastavia sekä muistisairaita. Erilaisten aivotapahtumien jälkeen aktiivinen kuntoutus tulisi aloittaa mahdollisimman pian tukemaan yksilön kokonaisvaltaista selviytymistä uudessa elämäntilanteessa. Kuntoutumisessa on tärkeää, että kuntoutuja on motivoitunut ja kuntoutumista tukevat monialaiset ammattilaiset. Kuntoutuksen tarkoituksena on vahvistaa yksilön taitoja ja kykyjä pärjätä arjessa.