Intervallijakso

Asiakkaille, jotka tarvitsevat sairaalajakson tai kuntoutuksen päätyttyä tilapäistä hoivaa, huolenpitoa ja jatkokuntoutusta


Intervallijaksot ovat tarkoitettu asiakkaille, ketkä tarvitsevat sairaalajakson/kuntoutuksen päätyttyä tilapäistä hoivaa, huolenpitoa ja jatkokuntoutusta ennen kotiutumista sekä tilapäisen hoidon ja hoivan tarpeeseen (kotikuntoisuuden ja liikuntakyvyn ylläpitäminen) oleville asiakkaille.

Intervallijaksolle tuleva saa ympärivuorokautisen hoivan ja huolenpidon, esteettömän ympäristön, terveellisen aamiaisen, lounaan ja päivällisen välipaloineen. Lisäksi hän voi osallistua vapaa-ajan ohjattuun toimintaan. Jaksolla vahvistetaan toimintakykyä ja voimavaroja kotona asumisen tueksi kuntouttavalla työotteella. Jaksolle kuuluvat fysioterapeutin säännölliset tapaamiset. Intervallijaksolle voi tulla kotikuntasi maksusitoumuksella, palvelusetelillä tai itsemaksamana.