Henkilökunta

Päivittäiseen henkilökuntaamme kuuluu lähihoitajia, sairaanhoitajia, sosionomi, ja fysioterapeutti.

Lähihoitajat, sairaanhoitajat ja sosionomi huolehtivat arjen sujumisesta ja jokaisen asiakkaan päivittäisestä hoivasta ja hyvinvoinnista terveydentilaa seuraten. 

Fysioterapeutin tehtävänä on huolehtia asiakkaan fyysisen kunnon ylläpitämisestä ja tukea toimintakykyä mahdollisimman itsenäiseen toimimiseen ja liikkumiseen tarvittavien apuvälineiden turvin.  

Tarvittaessa saatavilla ovat myös lääkäripalvelut ja kylpylähotelli Peurungan kuntoutuksen moniammatillinen henkilökunta